Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Kinh Bắc

Điện tử - viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302 15.5 A00, A01, C04, D01

Mã ngành
7510302
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C04, D01