Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Điện tử - viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302 23 A01, D01, D07

<=NV2

Mã ngành
7510302
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A01, D01, D07
Ghi chú
<=NV2