Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Dân lập Phương Đông

Điện tử - viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302 14 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510302
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01