Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Điện tử - viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302 23.05 A00, A01

Mã ngành
7510302
Điểm chuẩn
23.05
Tổ hợp môn
A00, A01