Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Điện tử - viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302 24.25 A00, A01

Toán >=7.8 NV<=2

Mã ngành
7510302
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Toán >=7.8 NV<=2