Thứ tư, 6/7/2022
Học viện Hàng Không Việt Nam

Điện tử - viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302 18 A00, A01, D07, D90

Mã ngành
7510302
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, D07, D90