Thứ sáu, 31/3/2023
Học viện Hàng không Việt Nam

Điện tử - viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302 17 A00, A01, D07, D90

Mã ngành
7510302
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, D07, D90