Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Công nghệ Sài Gòn

Điện tử - viễn thông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302 15 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510302
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90