Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Quy Nhơn

Sư phạm Vật lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140211 19.25 A00, A01

Mã ngành
7140211
Điểm chuẩn
19.25
Tổ hợp môn
A00, A01