Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Tây Nguyên

Sư phạm Vật lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140211 19 A00, A01, A02

Mã ngành
7140211
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, A02