Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Tây Nguyên

Sư phạm Vật lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140211 15.5 A00

LI >= 4;TTNV <= 5

Mã ngành
7140211
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00
Ghi chú
LI >= 4;TTNV <= 5