Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Tây Nguyên

Sư phạm Vật lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140211 20.75 A00, A01, A02, C01

Mã ngành
7140211
Điểm chuẩn
20.75
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, C01