Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Sư phạm Vật lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140211 24.2 A01, D07, D11, D90

Mã ngành
7140211
Điểm chuẩn
24.2
Tổ hợp môn
A01, D07, D11, D90