Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Sư phạm Vật lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140211 24 A00, A01, A02, D90

Môn Lý (A00, A01, A02); môn KHTN (D90) hệ số 2

Mã ngành
7140211
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, D90
Ghi chú
Môn Lý (A00, A01, A02); môn KHTN (D90) hệ số 2