Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Sư phạm Vật lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140211 29.87 A00, D90

Mã ngành
7140211
Điểm chuẩn
29.87
Tổ hợp môn
A00, D90