Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Sư phạm Vật lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140211 29 A01, D01, D07, D90

TTNV <=5

Mã ngành
7140211
Điểm chuẩn
29
Tổ hợp môn
A01, D01, D07, D90
Ghi chú
TTNV <=5