Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Hồng Đức

Sư phạm Vật lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140211 18.5 A00, A02, C01

Mã ngành
7140211
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00, A02, C01