Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Hồng Đức

Sư phạm Vật lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140211 23.55 A00, A01, A02, C01

Mã ngành
7140211
Điểm chuẩn
23.55
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, C01