Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Đồng Tháp

Sư phạm Vật lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140211 22 A00, A01, A02, A04

Mã ngành
7140211
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, A04