Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Đồng Tháp

Sư phạm Vật lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140211 15.25 A00, A01

Mã ngành
7140211
Điểm chuẩn
15.25
Tổ hợp môn
A00, A01