Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Đồng Tháp

Sư phạm Vật lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140211 23.98 A00

Mã ngành
7140211
Điểm chuẩn
23.98
Tổ hợp môn
A00