Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Vinh

Sư phạm Vật lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140211 19 A00, A01, A10, B00

Mã ngành
7140211
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, A10, B00