Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Vinh

Sư phạm Vật lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140211 22.5 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7140211
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07