Thứ tư, 22/3/2023
Đại Học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên

Sư phạm Vật lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140211 23.65 A00, A01, D01

Mã ngành
7140211
Điểm chuẩn
23.65
Tổ hợp môn
A00, A01, D01