Thứ sáu, 1/7/2022
Đại Học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên

Sư phạm Vật lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140211 19.5 A00, A01

Mã ngành
7140211
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A00, A01