Thứ hai, 26/2/2024
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM

Toán học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7460101 20 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7460101
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01