Thứ bảy, 22/6/2024
Học viện An Ninh Nhân Dân

Gửi đào tạo ngành Y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860100|00B00 25.75 B00

Mã ngành
7860100|00B00
Điểm chuẩn
25.75
Tổ hợp môn
B00