Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Cảnh Sát Nhân Dân

Gửi đào tạo ngành Y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860100|00B00 24.8 B00

Mã ngành
7860100|00B00
Điểm chuẩn
24.8
Tổ hợp môn
B00