Thứ ba, 30/5/2023
Đại học An Ninh Nhân Dân

Gửi đào tạo ngành Y

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860100|00B00 23.84 B00

Mã ngành
7860100|00B00
Điểm chuẩn
23.84
Tổ hợp môn
B00