Thứ bảy, 15/6/2024
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 19 C00, C03, C04, D01

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
C00, C03, C04, D01