Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Công Nghệ Đông Á

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 18.5 A00

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00