Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Lạc Hồng

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 15 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01