Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Hùng Vương

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 17 C00, C20, D01, D15

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
C00, C20, D01, D15