Thứ bảy, 23/9/2023
Đại học Hùng Vương

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 16 C00

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
C00