Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 15 C00, C20, D01, D15

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, C20, D01, D15