Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Văn hóa Hà Nội

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 26.5 A16, A18, D01, D78, D96

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
26.5
Tổ hợp môn
A16, A18, D01, D78, D96