Thứ bảy, 10/6/2023
Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 1)

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 14 A00, C00, C15, D01

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, C00, C15, D01