Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Kinh tế quốc dân

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 27.2 A01, D01, D07

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
27.2
Tổ hợp môn
A01, D01, D07