Thứ hai, 25/9/2023
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 23.57 D01, D14, D15, D78

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
23.57
Tổ hợp môn
D01, D14, D15, D78