Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 19.5 C00, D14, D15, D78

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
C00, D14, D15, D78