Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 32.3 C00, D01, D15, D78

TTNV <=12

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
32.3
Tổ hợp môn
C00, D01, D15, D78
Ghi chú
TTNV <=12