Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Hòa Bình

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 15 C00

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00