Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Hòa Bình

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 15.1 C00, D01, D72, D96

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
15.1
Tổ hợp môn
C00, D01, D72, D96