Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 24 A00, A07, C00, D66

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, A07, C00, D66