Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 18.5 A00, A01, A07, C00, D66

Đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00, A01, A07, C00, D66
Ghi chú
Đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực