Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Phương Đông

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 18 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01