Thứ sáu, 24/9/2021
Đại học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 15 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01