Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 23.62 A01, D01, D14

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
23.62
Tổ hợp môn
A01, D01, D14