Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 24.3 A01, D01

Toán >=8.8 NV<=1

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
24.3
Tổ hợp môn
A01, D01
Ghi chú
Toán >=8.8 NV<=1