Thứ năm, 16/9/2021
Đại học Trà Vinh

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 14 C00, C04, D01, D15

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
C00, C04, D01, D15