Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Dân Lập Duy Tân

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 14 A00

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00