Chủ nhật, 25/2/2024
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 24.5 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90