Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 25.25 A00, A01, D01, D90

TTNV >=4

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
25.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90
Ghi chú
TTNV >=4