Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Nguyễn Tất Thành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 16 C00, D01, D14, D15

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
C00, D01, D14, D15