Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Kinh tế TP HCM

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 25.2 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
25.2
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07