Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Kinh tế TP HCM

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 16 A01, D01, D07

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A01, D01, D07