Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Văn Hiến

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 22.5 A00, C00, C04, D01

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A00, C00, C04, D01