Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Văn Hiến

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 18 A01, C04, D01

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A01, C04, D01