Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Công nghiệp Vinh

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 16.55 A00, C00, D01, D15

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
16.55
Tổ hợp môn
A00, C00, D01, D15