Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Hà Tĩnh

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 16 A00

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00