Thứ tư, 7/6/2023
Đại học Nam Cần Thơ

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 21 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01