Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Nam Cần Thơ

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 18.5 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01