Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 15 C00, C20, D01, D66

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, C20, D01, D66