Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại học Thái Nguyên

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 A01, C04, D01

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A01, C04, D01