Thứ năm, 13/6/2024
Phân Hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810103 14 A00, C00, D01, D10

Mã ngành
7810103
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, C00, D01, D10