Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Trưng Vương

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 19.5 A00, A02, B00, C08

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, C08