Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Trưng Vương

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 19 A00

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00