Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Công Nghệ Đông Á

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 18 A00, A01, A02, B00

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, B00