Thứ tư, 24/7/2024
Đại học Công Nghệ Đông Á

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 19 A00

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00