Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Tây Nguyên

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 21.5 B00

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
B00