Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Tân Tạo

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 18 A00, B00, D07, D09

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D09