Thứ tư, 7/6/2023
Đại học Tân Tạo

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 19 A02, B00, B03, B08

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A02, B00, B03, B08