Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 23.85 B00

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
23.85
Tổ hợp môn
B00