Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 25.35 B00

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
25.35
Tổ hợp môn
B00