Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 24.25 B00

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
B00