Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Hòa Bình

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 19.5 A00

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A00