Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Hòa Bình

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 19.05 A00, B00, D07, D08

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
19.05
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08