Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Điều dưỡng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720301 22 A00, A02, B00, D07

Mã ngành
7720301
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D07